KULLANIM ŞARTLARI ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ 


BU SÖZLEŞME SİPARİŞ ESNASINDA TEKRAR GÖSTERİLECEK VE AYRICA SİPARİŞİN TAMAMLANMASINI MÜTEAKİP SİZE ELEKTRONİK POSTA OLARAK İLETİLECEKTİR. BU SÖZLEŞME MARIEANTOINETTE.COM.TR SİTESİNDEN SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ ÜRÜNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ İÇERMEKTEDİR. SİPARİŞİNİZİ ONAYLAMANIZ HALİNDE BU SATIŞ ŞARTLARI İLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. LÜTFEN DİKKATLE OKUYUNUZ. 
Rojda Demirer Oyunculuk ve Giıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Mesafeli Satış Sözleşmesi 
1. KAPSAM 
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI`nın, ALICI`ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 06.03.2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELERE DAİR YÖNETMELİK hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlüklerini kapsamaktadır. 
2. TARAFLAR 
SATICI : Marie Antoinette Chocolatier 
Ünvanı : Rojda Demirer Oyunculuk ve Giıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
Adresi : Erenköy mah. Ömepasa sk. No 24/a Kadiköy Istanbul34000 Turkey
Telefon +90 538 779 66 98
Email :info@marieantoinette.com.tr 

ALICI : 
Adı/Soyadı/Ünvanı : ALICI 
Adresi :xxxxxx 
Telefon :xxx xxx xx xx 
Email :xxx@xx.com 
Müşteri olarak www.marieantoinette.com sitesine üye olan kişinin (`ALICI`) adres ve iletişim bilgileri siteye kayıt olurken verilmiştir. 
ALICI, MARIEANTOINETTE.COM.TR adlı internet sitesinde Rojda Demirer Oyunculuk ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim şirketi ürünlerinin satıldığını kabul eder. 
3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ 
Ürünün türü, miktarı, modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır 
4. GENEL ŞARTLAR 
4.1. ALICI, sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
4.2. Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 7 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI`nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 
4.3. Ürün fiyatının içine teslim masrafı dahil değildir. Ürün nakliye masrafı ALICI tarafından ayrıca ödenecektir. SATICI en iyi ticari çabasını sarf ederek uygun bir taşıyıcı ve nakliye vasıtasıyla ürünü gönderecektir. Sipariş esnasında kargo/kurye ücreti ayrı olarak ALICI`ya belirtilecektir. 
4.4. SATICI, internet sitesinde sunmuş olduğu ürünleri ve fiyatlarını sayılanlarla sınırlı olmamak üzere pazar şartlarının değişmesi, ürün satışına devam edilmemesi, ürün yokluğu, üreticinin fiyatlarını değiştirmesi veya reklamlarındaki yanlışlıklardan dolayı değiştirebilir. Tüm ürünler için listeler her gün güncellense de sipariş verilen bazı ürünler SATICI stoklarında tükenmiş olabilirler. Böyle durumlarda SATICI`nın ilgili bölümleri tarafından ALICI`ya e-mail ile bilgi verilir ve ürün bedeli için de kredi kartına iade oluşturulur. 
4.5. Sözleşme konusu ürün, ALICI`dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz, ALICI bu sebeple cayma hakkı kullanamaz, bedel iadesi talep edemez. Bu durumda teslimat ALICI`nın adresine gerçekleştirilir. 
4.6. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. 
4.7. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için sözleşmenin imzalı nüshasının elektronik ortamda SATICI`ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI`nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
4.8. Ürünün tesliminden sonra ALICI`ya ait kredi kartının ALICI`nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI`ya ödememesi halinde, ALICI ilgili bedeli derhal SATICI`ya ödemekle yükümlü hale gelecektir. 
4.9. Sözleşmenin kurulduğu anda var olmayan ve ön görülmeyen, SATICI`nın kontrolü dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla SATICI`nın sözleşme ile yüklendiği borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen zamanında yerine getirmesini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza…) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep halinde SATICI, mücbir sebep durumunun imkan verdiği hallerde ALICI`ya durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında SATICI`nın edimini yerine getirememesinden dolayı herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI`nın mücbir sebebin devam ettiği süre içerisinde bu haklarından hangisini kullanmak istediğini SATICI`ya belirtmemesi halinde, ALICI`nın siparişi iptal ettiği farz edilir. ALICI`nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. 
4.10. Ürünün taşıyıcıdan ALICI`ya teslimi esnasında, ALICI ürünü muayene etmelidir. Ürün de olduğu görülebilir bir ayıbın varlığı halinde ürün teslim alınmamalı ve SATICI`ya gönderilmelidir. 
4.11. 4077 sayılı Kanun`a göre ambalajında, etiketinde, tanıtma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya SATICI tarafından bildirilen veya standardında tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. ALICI malın teslimi anında ayıbı SATICI`ya bildirmekle ve teslim almaktan imtina etmekle yükümlüdür. ALICI bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, veya malın ayıpsız misliyle değiştirilmesini isteme haklarına sahiptir. 
4.12. İşbu sözleşme, SATICI tarafından ALICI`ya e-posta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır. 
4.13. İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI veya ALICI`nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.